Inżynier ds. ciągłego doskonalenia (Method engineer)

Miejsce pracy \ Location: Szczecin

Opis stanowiska \ Your responsibilities

 • szerzenie kultury ciągłego doskonalenia na wszystkich szczeblach organizacyjnych
 • śledzenie i nadzorowanie wskaźników mających wpływ na efektywność i produktywność procesów produkcyjnych oraz proponowanie działań usprawniających
 • przedstawianie propozycji poprawy organizacji i ergonomii stanowisk pracy
 • w porozumieniu z działem zakupów konsultowanie i wybieranie dostawców w celu wyposażenia działów w niezbędny sprzęt
 • odbieranie i konfigurowanie wybranego sprzętu
 • odpowiedzialność za metodologię standaryzacji procesów, tworzenie i aktualizację dokumentacji, procedur i instrukcji
 • identyfikowanie źródeł zagrożenia wypadkowego i niezgodności w warunkach pracy; proponowanie i wdrażanie ulepszeń
 • zarządzanie i prowadzenie projektów, za które jest się odpowiedzialnym
 • uczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu planu postępów dla swojego obszaru odpowiedzialności
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych

Wymagania \ Our requirements

 • wykształcenie techniczne – preferowane wyższe lub w trakcie studiów
 • dobra znajomość technicznego języka angielskiego
 • praktyczna znajomość systemów oraz narzędzi ciągłego doskonalenia podnoszących jakość i produktywność (np. 5S, Kaizen, SMED, OEE)
 • umiejętność optymalizacji i aktualizacji norm produkcyjnych: zakresy/arkusze metod, czasy, zakresy i nazewnictwo w zintegrowanym oprogramowaniu do zarządzania itp.
 • znajomość metodologii rozwiązywania problemów (8D, 5M itp.)
 • znajomość zasad ergonomii przemysłowej i technik montażu
 • umiejętność zarządzania projektami
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Power Point

Oferujemy \ We offer

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie działającej na rynkach międzynarodowych
 • miłą atmosferę pracy, klimat pracowitości i rzetelności
 • uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach dotyczących wyrobów medycznych
 • dofinansowanie karty Multisport
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy plszc_rekrutacja@nemera.net w temacie maila wpisując nazwę stanowiska z ogłoszenia.
Please send your application to plszc_rekrutacja@nemera.net including the position name from the job offer in the subject line.

Administratorem danych osobowych jest Nemera Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, ul. Litewska 10a. Dane zbierane są dla potrzeb bieżącej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

stat4u