ZAPYTANIE OFERTOWE 1R-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1R/2018 W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU (wraz ze specyfikacją) z dnia 15.11.2018.

Na podstawie pkt 5.10. Zapytania ofertowego postępowanie zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.

stat4u