BHP/EHS Manager

Miejsce pracy \ Location: Szczecin

Opis stanowiska \ Your responsibilities

 • wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy
 • aktywne działania mające na celu budowanie świadomości w obszarze BHP/EHS
 • współpraca z poszczególnymi działami wewnętrznymi oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP/EHS
 • opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dla fabryki
 • współpraca z kadrą zarządzającą w zakresie BHP/EHS
 • budowanie świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie standardów bezpieczeństwa oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • opracowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych
 • wdrażanie nowych standardów w obszarach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych
 • sporządzanie raportów, analiz i zestawień oraz prezentowanie ich przed centralą firmy

Wymagania \ Our requirements

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (lub ukończone studia podyplomowe)
 • 5-letnie doświadczenie w służbie BHP (preferowany min. 1 rok w środowisku korporacyjnym)
 • dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2)
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, terminowość
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, zarządcze i organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy z ukierunkowaniem na cele
 • poczucie odpowiedzialności

Oferujemy \ We offer

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, działającej na rynkach międzynarodowych
 • uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach
 • możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego
 • dofinansowanie karty Multisport
 • uczestnictwo w cyklicznych imprezach integracyjnych
Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy plszc_rekrutacja@nemera.net w temacie maila wpisując nazwę stanowiska z ogłoszenia.
Please send your application to plszc_rekrutacja@nemera.net including the position name from the job offer in the subject line.

Administratorem danych osobowych jest Nemera Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, ul. Litewska 10a. Dane zbierane są dla potrzeb bieżącej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, dla potrzeb bieżącego procesu rekrutacyjnego firmy Nemera Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, przy ul. Litewskiej 10a, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

stat4u