Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485

Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska

 • Planowanie i realizacja audytów z uwzględnieniem wymagań ISO 13485 i US 21 CFR 820
 • Organizacja pracy i wsparcie dla zespołów projektowych w analizie ryzyka i zarządzaniu ryzykiem wprowadzanych wyrobów medycznych
 • Inicjatywa we wprowadzaniu działań doskonalących jakość procesów
 • Analizy wewnętrzne skuteczności i efektywności wybranych procesów
 • Analiza i ocena skuteczności podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych
 • Szkolenia wewnętrzne z zakresu SZJ
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej wyrobów medycznych w języku angielskim i polskim
 • Uczestnictwo w audytach klientów i jednostki notyfikowanej
 • Uczestnictwo w zespole walidacji.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze ISO 13485
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność i chęć szybkiego uczenia się.

Mile widziane:

 • Znajomość regulacji FDA w odniesieniu do wyrobów medycznych
 • Praktyczna wiedza w zakresie metodologii analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do wyrobów medycznych
 • Znajomość: ustawy o wyrobach medycznych i aktów wykonawczych do ustawy, dyrektywy 93/42/EWG
 • Pasja w zarządzaniu jakością.

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie działającej na rynkach międzynarodowych
 • Uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach dotyczących wyrobów medycznych
 • Kartę Multisport.
Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy rekrutacja@data.pl w temacie maila wpisując nazwę stanowiska z ogłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, ul. Litewska 10a. Dane zbierane są dla potrzeb bieżącej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, dla potrzeb bieżącego procesu rekrutacyjnego firmy Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, przy ul. Litewskiej 10a, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

stat4u